Anna Tadrowska

NEUROLOGOPEDA

Witam. Logopedia od lat jest moją pasją. Ukończyłam specjalizację z neurologopedii, obecnie przygotowuję się do obrony dyplomu specjalizacji z wczesnej interwencji logopedycznej.
Prowadzę diagnozę i terapię zaburzeń mowy dzieci oraz dorosłych z problemami neurologicznymi oraz terapię logopedyczną.

Ponadto od 12 lat pracuję jako oligofrenopedagog z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Z racji swoich zainteresowań i ciągłej chęci podnoszenia swoich kwalifikacji uczestniczę w szeregu szkoleniach, konferencjach z zakresu neurologopedii, logopedii i pedagogiki specjalnej.

W wolnym czasie nadrabiam zaległości z zakresu literatury, muzyki oraz planuję wakacyjne podróże. Ponadto od kilku lat prowadzę z siostrą stowarzyszenie, którego głównym celem jest pomoc dzieciom niepełnosprawnym oraz znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Ukończone szkolenia( te najważniejsze):

 • 09 2003 -II Konferencja Naukowa: „ Autyzm- Diagnoza, Terapia , Edukacja”
 • 12.2003 - „ Techniki redukcji zachowań niepożądanych”
 • 12.2003 - „ Metoda Ruchu Rozwijającego V. Sherborne”
 • 02.2004 - „ M. Knill& Ch. Knill- Programy Aktywności –świadomość ciała, kontakt i komunikacja, dotyk i komunikacja”
 • 10.2004 - „ Znaczenie wczesnej interwencji logopedycznej i pedagogicznej dla udanego startu dziecka w procesie edukacji”
 • 11.2004 - „ Diagnoza i terapia dziecka głębiej upośledzonego umysłowo”
 • 10.2005 - „ Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona I i II stopnia”
 • 02.2006 - „ Terapia behawioralna w pracy z dzieckiem autystycznym i zaburzeniami zachowania”
 • 03.2007 - „ Kompleksowa terapia jąkania”
 • 06.2007 - „ Organizacja i udzielanie pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom”
 • 10.2007 - IV Konferencja Naukowa” Autyzm i problemy pokrewne w kontekście zaburzeń zachowania i edukacji społecznej”
 • 11.2007.- „ Terapia behawioralna dzieci autystycznych” poziom II
 • 03.2008 - „ Terapia logopedyczna dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”
 • 06.2009 - „ Terapia logopedyczna dzieci z rozszczepem podniebienia”
 • 10.2009 - V Konferencja Naukowa „ Preorientacja zawodowa i społeczna dorastających osób z autyzmem w kontekście potrzeb edukacyjnych, społecznych i egzystencjalnych”
 • 10.2010 - „ Diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z deficytami w rozwoju do 12 roku życia, w oparciu o profil psychoedukacyjny PEP-R”
 • 02.2011 - „ Doskonalenie umiejętności terapeutów i nauczycieli pracujących metodą analizy behawioralnej stosowanej”
 • 09.2012 - „ Szkolenie podstawowe PECS”
 • 05.2013 - „ Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w oparciu o metodę integracji sensorycznej SI”
 • 08.2013 - „ Integracja odruchów ustno- twarzowych wg metody dr Swietłany Masgutowej”

Współpraca