Koncepcja NDT-Bobath

Koncepcja NDT-Bobath została stworzona przez Bertę i Karla Bobath.

Jest metodą neurofizjologiczną, nieinwazyjną.

Stosuje się ją z powodzeniem u wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz z opóźnionym rozwojem ruchowym.

Podstawowym założeniem tej terapii jest przygotowanie do możliwie samodzielnego funkcjonowania. Metoda NDT-Bobath nie przedstawia konkretnych zestawów ćwiczeń. Postępowanie opiera się na wnikliwej analizie problemu klinicznego, dokładnej ocenie rozwoju psychomotorycznego.

Wszystkie ruchy muszą być kontrolowane rękami terapeuty poprzez manipulacje punktami kluczowymi, którymi są głowa, obręcz barkowa i miedniczna. Ważna jest również kontynuacja pracy terapeuty poza gabinetem, która związana jest z prawidłowym wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych, karmieniem, noszeniem dziecka, czy zabawą z nim, która ułatwia dziecku prawidłowy rozwój.

Rodzaj wykonywanych ćwiczeń oraz ich tempo i rytm terapeuta dobiera indywidualnie do każdego dziecka.

Zasady terapii NDT-Bobath:

  • Przygotowanie do ruchu tzn. Odpowiednie przygotowanie napięcia mięśniowego ( obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego)
  • Utrzymanie prawidłowego zakresu ruchu w stawach, zapobieganie przykurczom i deformacjom
  • Hamowanie nieprawidłowej aktywności odruchowej i odruchów patologicznych
  • Wykonywanie prawidłowych ruchów poprzez stymulację odpowiednich punktów kluczowych

Współpraca