Ewa Staśkiewicz

Ewa Staśkiewicz

oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej

Kwalifikacje:

  • 5 letnie magisterskie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej (WSP Bydgoszcz 1991)
  • studia podyplomowe w zakresie:
 • 1. Oligofrenopedagogiki ( WSP Bydgoszcz 1994)
 • 2. Rehabilitacji Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi ( APS Warszawa 2001)
 • 3. Wczesna Interwencja - Pomoc Dziecku i Rodzinie (APS Warszawa 2012)
Ponadto:
 • Integracja sensoryczna PSTIS 2010 Okrzasa, Kamiennik)
 • praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się AAC ( 2011)
 • Terapia Ręki ( aCentrum Warszawa 2012)
 • Terapia SI w pracy z dzieckiem autystycznym (2012)
 • bazowy kurs masażu Shantali (2012)
 • Neurorozwojowe badanie diagnostyczne ( 2012)
 • terapia behawioralna dzieci z autyzmem ,poziom I i II ( 2013)

Współpraca