CO TO JEST INTEGRACJA SENSORYCZNA?

Twórcą teorii Integracji Sensorycznej jest A.J.Ayres.

Psycholożka, terapeuta zajęciowy, pracownik naukowy Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles. W latach sześćdziesiątych XX wieku zainteresowała się wpływem integracji sensorycznej oraz zaburzeniami planowania ruchu na codzienne funkcjonowanie dzieci.

Definiuje ona integracje sensoryczną jako proces, dzięki któremu mózg w wyniku otrzymanych informacji ze wszystkich zmysłów , prawidłowej ich segregacji, interpretacji odpowiada adekwatną reakcją.

Prawidłowa reakcja pozwala nam sprostać nowym wyzwaniom. Gdy nasza praca nie musi być skierowana na przetrwanie możemy wykorzystywać zdobyte wrażenia sensoryczne, w takich działaniach jak ruch uczenie się , zabawa, praca i relacje z innymi ludżmi.

Zaburzenia integracji sensorycznej zwane są zaburzeniami przetwarzania sensorycznego , czyli nieefektywnym odbiorem i organizacją informacji sensorycznych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego .

CENTRUM TERAPII I REHABILITACJI SENSIS

oferuje rehabilitację dzieci w każdym wieku.

Specjalizujemy się w terapii zarówno maluszków jaki i dzieci przedszkolnych i szkolnych.

Jest metodą neurofizjologiczną, nieinwazyjną. Stosuje się ją z powodzeniem u wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz z opóźnionym rozwojem ruchowym.

Podstawowym założeniem tej terapii jest przygotowanie do możliwie samodzielnego funkcjonowania.

Metoda NDT-Bobath nie przedstawia konkretnych zestawów ćwiczeń.