Jest metodą neurofizjologiczną, nieinwazyjną. Stosuje się ją z powodzeniem u wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz z opóźnionym rozwojem ruchowym.

Podstawowym założeniem tej terapii jest przygotowanie do możliwie samodzielnego funkcjonowania.

Metoda NDT-Bobath nie przedstawia konkretnych zestawów ćwiczeń.