Terapia behawioralna

Terapia behawioralna - opis

Terapia ta ma na celu rozwijanie takich zachowań, których dziecko nie posiada, a powinno ze względu na wiek, w którym się znajduje. Terapeuta wzmacnia u dziecka zachowania , których ono nie posiada, czyli nagradza prawidłowe reakcje dziecka na stymulacje terapeuty.

Osoba , która pracuje z dzieckiem –uczy się go, poznaje jego potrzeby, a także rzeczy, które sprawiają mu przyjemność. W ten sposób uczy się jak nagradzać dziecko, aby wykonywało polecenia. Z czasem liczba wzmocnień maleje i dziecko potrafi wykonać zadanie bez nich.

Terapia ma na celu także redukcje zachowań niepożądanych oraz generalizacje efektów terapii. Początkowo, bowiem dziecko wykonuje polecenia tylko podczas zajęć indywidualnych.

Celem dalszym terapeuty jest utrzymanie dotychczas zdobytych umiejętności, ale również przeniesienie zachowań na inny grunt. Dziecko potrafi adekwatnie zachować się również poza gabinetem, w różnych miejscach, z różnymi osobami.

Jak wygląda terapia?

Terapeuta tworzy indywidualny plan zajęć dla dziecka . Każdy cel jest podzielony na proste zadania. W zależności od możliwości dziecka zajęcia trwają od kilkudziesięciu minut do kilku godzin. Podczas zajęć terapeuta wydaje krótkie, proste polecenia.

Nauka nowych umiejętności jest prowadzona w ten sam sposób przez wszystkich terapeutów i opiekunów dziecka. Terapia charakteryzuje się poza tym systematycznością i regularnością spotkań.

Związane jest to również z dużą intensywnością, zajęcia powinny mieć miejsce 4-5 razy w tygodniu.

Plan terapeutyczny powinien być intensyfikowany i modyfikowany co 2-3- tygodnie.

Terapia powinna być rozpoczęta jak najwcześniej, wówczas jest możliwość osiągnięcia najlepszych rezultatów.